Home ข่าวเกมส์ “8 เทพอสูรมังกรฟ้า ออนไลน์” ประกาศยุติให้บริการ 13 ต.ค.นี้
“8 เทพอสูรมังกรฟ้า ออนไลน์” ประกาศยุติให้บริการ 13 ต.ค.นี้
0

“8 เทพอสูรมังกรฟ้า ออนไลน์” ประกาศยุติให้บริการ 13 ต.ค.นี้

304
0

ปิดตำนานไปอีกหนึ่งสำหรับเกมส์ “8 เทพอสูรมังกรฟ้า ออนไลน์” ที่ออกมาประกาศยุติให้บริการในวันที่ 13 ต.ค.นี้ หลังจากเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานถึง 5 ปี

to4

“8 เทพอสูรมังกรฟ้า ออนไลน์” ให้เหตุผลถึงการยุติให้บริกรครั้งนี้ว่า ด้วยสัญญาการให้บริการเกมส์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้าที่กำลังจะสิ้นสุด ทำให้ทีมงานขอประกาศยุติการให้บริการเกมส์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า วันที่ 13 ต.ค.นี้ เวลา 12.00 น. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ มีดังนี้

to6

ประกาศยุติการให้บริการเกมส์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า

โดยจะทำการปิดระบบเติมเงินตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 58 เวลา 12.00น. และทำการปิดระบบรับแจ้งปัญหาหน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 58 เวลา 12.00 น.

ระบบ Call Center และ Live Chat จะสามารถใช้งานจนถึงวันที่ 13 ต.ค. 58 เวลา 12.00 น. ส่วนเว็บบอร์ดจะยังสามารถใช้งานได้ต่อไปในหมวดพูดคุยทั่วไปเท่านั้น

ผู้เล่นสามารถติดตามกิจกรรมส่งท้ายที่จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณภายในวันที่ 15 ก.ย. 58 เวลา 12.00 น.ถึง 13 ต.ค. 58 เวลา 12.00 น. ได้ที่ http://8inw.playpark.com/th

ระยะเวลา

to

to2

thaibuzz